25 lipca, 2024
Felietony Historia

O potrzebie prawdy

Prawda wyzwala. Hitlerowcy przekręcali ten zwrot i zaczęło się piekło… To nie był tylko szyld w Auschwitz, wejście do piekła. Bez wartości nasze życie biegnie nieuchronnie w przepaść, taką jak obozów koncentracyjnych. Życie bez prawdy? Życie bez prawdy to jak życie bez podstawy. Wszystko, co ma sens, wartość, kierunek, jest twórcze, tworzy to, co dobre,

Read More
Felietony

Empatia i inteligencja emocjonalna (EQ)

Co łączy te dwa pojęcia? Bardzo wiele, a nawet więcej, aniżeli można na ten moment odnaleźć. Może też być tak, że za słabo szukałem. Empatia jest czymś, czego uczymy się od lat najmłodszych, lub nie uczymy. Podobnie jest z inteligencją emocjonalną. Dopiero od jakiegoś czasu wprowadzane są one do powszechnego nauczania w szkołach. Ogólnie uważam,

Read More
Felietony Psychologia

O nieskuteczności i krzywdzie metody kar

Janusz Korczak zdecydowanie mówił nie karaniu dziecka. To autorytet w dziedzinie dziecięcego świata. Stworzył obszerną koncepcją praw dziecka, która stanowi dziś podwaliny naszego myślenia o tym, jakie powinności mają ludzie dorośli względem dzieci. Nade wszystko mają je chronić, zapewniać bezpieczeństwo, warunki do rozwoju i zachowania zdrowia oraz poszanowania wolności dziecka i jego godności. Nie dla

Read More
Felietony

Czy potrzebne jest twarde wychowywanie dzieci?

Warto powoływać się w trudnych pytaniach na wrażliwość Janusza Korczaka. Zdecydowanie pisał o tym, że są dzieci, jak po prostu ludzie, wobec jakich czasem wymaga się, by zastosować twardsze zasady. Z pewnością nie jest tak, że każde podejście sprawdza się w każdej sytuacji. Poza tym lepiej postawić dziecku czasem wyraźną granicę niż narażać je na

Read More
Felietony

Nauczanie historii w szkole współczesności

Historia nie kończy się, ona ma ciąg dalszy, nie ma kresu, kiedy zamykamy się na to, co było. Nie można się tak po prostu zamknąć na to, co było. Wczoraj tworzy dziś. To ciąg dalszy. Nie można zmarnować dziedzictwa doświadczeń przodków, bo oderwiemy się od głębi swojej tożsamości. Konieczność edukacji historycznej Bywa, że wątpimy w

Read More
Felietony

45 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II rozpoczął pierwszą pielgrzymkę do Polski. Odbywała się ona pod hasłem „Raduj się, Matko Polsko”. Rzeczywiście, patrząc z perspektywy czasu było to przełomowe wydarzenie, które \”odnowiło\” naszą ojczyznę. 45 lat temu papież Jan Paweł II naznaczył polskie ziemie wezwaniem, by zstąpił na nie Duch Boży. To wezwanie do tego,

Read More
Felietony

Brak poczucia dobrego smaku? Auschwitz to nie miejsce do robienia selfie

Nazistowskie obozy zagłady w Polsce to miejsca, które wymagają głębokiej refleksji, zadumy. Do dziś budzą grozę. Świadkowie historii nie ukrywają, że były to obszary wręcz nieludzkie, gdzie ci, którzy dla hitlerowców byli \”podludźmi\”, zostali poddani dehumanizacji i eksterminacji. Czy świadomość, co tam się działo, maleje w społeczeństwie? Przypomnijmy, że na skutek II wojny światowej zginęło

Read More
Felietony

Potrzeba reformy szkoły

Paradygmat humanistyczny, który stawia człowieka w centrum edukacji, nie jest powszechny. Nastawiamy się na wyniki, osiągnięcia, regularnie oceniamy, porównujemy, tworzymy presję… A można inaczej, stwarzać szanse na wyzwolenie potencjału uczniów. Dzieje się to przez wytworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju. Człowiek jako całość Człowiek jest całością, wszystkie jego sfery rozwojowe. Tymczasem szkoła mocno kładzie nacisk na

Read More
Felietony

Trauma w życiu człowieka

Trauma – jest rozpowszechniona w społeczeństwie. Każdy człowiek otarł się o nią w swoim życiu. Jakby więc tworzyć dokładne, rzetelne statystyki – nie ma człowieka, który nie odczuł czegoś, co ma aspekty traumatyczne. Dla każdego te zdarzenia mogą być nieco inne. Dla jednego traumą będzie przeżycie dużego stresu w związku z wymagającym egzaminem, nocami spędzonymi

Read More
Felietony

Czas dziecka

Współczesność pokazuje, że czas jest wartością… Brakuje go nam. XXI wiek się rozpędził, wprowadził świat na nowe tory. Naszą codziennością jest pośpiech, a dzieci czują się coraz bardziej samotne. Jakie jest dzieciństwo w XXI wieku, kiedy rodzice tak wiele czasu spędzają w pracy, bo chcą dla swojego dziecka lepszej przyszłości, by miało wszystko… Nie zamieszczam

Read More