24 lipca, 2024
Polityka

Abonament RTV do likwidacji? Jest innowacyjny projekt ustawy

\\\"\\\"

Abonament RTV w charakterze, w jakim znajduje się obecnie ma przestać istnieć. Portal “wirtualnemedia.pl” dotarł do projektu ustawy, która ma rozwiązać tę kwestię. W jej myśl radio i telewizja będą finansowane przez podatników w formie opłaty audiowizualnej pobieranej wraz z podatkiem dochodowym.

Dotychczasowe finansowanie TVP i PR

Abonament RTV opłacany jest przez gospodarstwa domowe, które mają zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne. Zwolnione z opłat są rodziny z osobą niepełnosprawną, a także emeryci i renciści. Wpływy trafiają do KRRiT i przeznaczane są w definicji na misję publiczną TVP i PR, jednak z każdym rokiem wpływy te są coraz mniejsze. Niedawny raport NIK wykazał, że od 2017 r. TVP dysponuje budżetem pochodzącym głównie z rządowych rekompensat abonamentowych. W okresie od 2017 do 2022 roku dopłaty z budżetu państwa wyniosły aż 7,2 mld. Z kolei w bieżącym roku kwota ta przekroczyła już 2 mld zł. Okazuje się, że spośród ok 2,5 mln płatników zobowiązanych do opłaty abonamentu, obowiązku tego dopełnia raptem 800 tysięcy osób (dane z 2023 r.).

Projekt ustawy

Portal “wirtualnemedia.pl” dotarł do projektu ustawy, którego autorem jest były przewodniczący KRRiT Jan Dworak wraz z grupą ekspertów. Rozwiązania w niej zawarte zakładają dwustopniowy model dochodzenia do finansowania mediów publicznych. Pierwszy z nich oparty ma być o środki pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa. Drugim filarem natomiast byłaby powszechna opłata audiowizualna. Składka ta pobierana miałaby być przez urzędy skarbowe wraz z podatkiem dochodowym.

Planowana wysokość składki

W projekcie ustawy możemy przeczytać:

\\\”Próby określenia wysokości składki były podejmowane w przeszłości na przykład przy założeniu, że suma środków uzyskanych ze składki powinna odpowiadać wysokości wpływów uzyskanych z opłat abonamentowych, gdyby były one uiszczane w pełnej wysokości przez wszystkich zobowiązanych, w tym osoby ustawowo zwolnione. Przy dokonywanych wówczas symulacjach roczne wpływy oszacowano na około 3,5 mld złotych. Pozwoliło to w dalszej kolejności na oszacowanie wysokości rocznej składki audiowizualnej na około 100 złotych rocznie, czyli około 8,30 złotych miesięcznie płatne przez każdego podatnika. Tego rodzaju kalkulacja oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe składające się z dwóch osób płacących podatek dochodowy ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie wynikające z opłaty abonamentowej, czyli 27,30 zł na jedno gospodarstwo domowe”.

Zwolnienia z opłaty audiowizualnej

W zamyśle opłata audiowizualna co roku byłaby poddawana waloryzacji. Zwolnienie z daniny przysługiwałoby osobom o niskich dochodach, z dysfunkcjami narządów wzroku czy słuchu, bezrobotnym, rencistom oraz tym, których miesięczny dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, wyłączając z tego osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolną.

Prawdopodobnie projekt ustawy niedługo trafi pod obrady Sejmu, gdyż koalicja rządząca od dawna domaga się zmian z finansowaniu TVP i PR. Można to też wywnioskować z wypowiedzi nowego przewodniczącego sejmowej komisji kultury i środków przekazu, Bogdana Zdrojewskiego. Mówił on o planowanym zniesieniu abonamentu i milionowych dotacji na media publiczne.

Autorka: Sylwia Zaroślińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *