25 lipca, 2024
Lifestyle Psychologia

Arteterapia – na czym polega i jakie są jej rodzaje?

arteterapia
\\\"arteterapia\\\"

Szukasz sposobu radzenie z problemami? Słyszałeś może o czymś takim, jak arteterapia? Wyjaśniamy, czym jest i jakie są rodzaje tej terapii.

Co to jest arteterapia?

Arteterapia nazywana też artterapią jest jedną z form psychoterapii. Skierowana jest m.in. do osób niepełnosprawnych mających trudności w komunikacji werbalnej. Wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Mogą w niej uczestniczyć zarówno dzieci, jak i młodzież, ale także osoby dorosłe, a nawet seniorzy.

Arteterapia polega na leczeniu za pomocą sztuki. Zawiera w sobie elementy sztuki i terapii. Za podstawę komunikacji z pacjentami uważa się media artystyczne, czyli różne rodzaje sztuk plastycznych takich jak: malarstwo, rysunek, czy rzeźbiarstwo. W arteterapii coraz częściej mamy do czynienia także z obrazem cyfrowym.

Rodzaje arteterapii

Arteterapia to „zbiór” kilku rodzajów terapii. Należą do nich m.in.

  • muzykoterapia – polega na oddziaływaniu muzyką lub jej elementami. Ma na celu pomoc osobom z problemami natury emocjonalnej w lepszym funkcjonowaniu. Obecnie termin ten stosowany jest również jako określenie terapii zajęciowej. Tu ważną rolę pełni m.in. śpiew i gra na instrumentach muzycznych. Jedyne przeciwwskazanie do uczestnictwa może tu stanowić epilepsja muzykogenna lub ostre stany psychotyczne (psychoza).
  • choreoterapia – czyli terapia tańcem. Ruch służy tu integracji fizycznej i psychicznej. Jej głównym celem jest m.in. integracja oraz złagodzenie stresu. W skład choreoterapii wchodzą trzy poziomy: terapia taneczna, psychoterapia taneczna i taniec terapeutyczny.
  • biblioterapia – to działanie poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych książek. W zależności od przypadku ma formę grupową lub indywidualną. Istnieją dwa rodzaje biblioterapii: reminiscencyjna oraz behawioralna. Biblioterapia reminiscencyjna jako swoją bazę wykorzystuje wspomnienia odbiorców. Celem biblioterapii behawioralnej natomiast jest spowodowanie zmiany zachowania. Biblioterapię behawioralną określa się również jako wychowawczą. Uczestniczyć w niej mogą osoby w wieku rozwojowym lub społecznie niedostosowane.
  • teatroterapia – jest skuteczną metodą na przepracowanie życiowych problemów, a także chwil zwątpienia. Jej celem jest pomoc w odzyskaniu przez pacjenta własnej wartości oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Technikami stosowanymi w teatroterapii są:

  • Pozyskiwanie informacji o źródłach problemów i odczuciach innych osób, czyli tzw. inscenizacja diagnostyczna,
  • wypróbowywanie różnych wzorców działania oraz poszukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania problemu. Inaczej nazywane jako sytuacje eksperymentalne,
  • obserwowanie zachowań innych osób, analizowanie konsekwencji i przejęcie konkretnego zachowania, czyli uczenie się modelu oraz realizacja celu poprzez pokonywanie trudności.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *