Nowe tablice rejestracyjne od czerwca tego roku

nowe tablice rejestracyjne

Nadchodzą kolejne zmiany dla kierowców. Tym razem dotyczą samochodów wykorzystywanych podczas zawodów sportowych. Co się zmieni?

Dawniej samochody wykorzystywane w zawodach sportowych, np. rajdach musiały przejść obowiązkową stałą rejestrację. Właściciel był także zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC. Ponadto musiały być poddawane okresowym przeglądom technicznym. Niestety często nie przechodziły ich pomyślnie z powodu zbyt nadmiernej ingerencji w ogólną budowę pojazdu.

Od czerwca br. wejdą w życie nowe tablice rejestracyjne. Co się zmieni? Na pewno kolorystyka. Kolejna zmiana to związane z tym ograniczenia.

Wzór nowych tablic rejestracyjnych znajduje się w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącym rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dot. tablic rejestracyjnych oraz wzorów pozostałych dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów.

Jakich samochodów ma dotyczyć zmiana?

Jak się okazuje, przepis ten ma dotyczyć jedynie samochodów osobowych wykorzystywanych w zawodach sportowych. Jednak będą one dopuszczane do ruchu drogowego wyłącznie w czasie trwania zawodów.

Jak zdobyć nową tablicę rejestracyjną?

Aby zdobyć taką rejestrację właściciel owego pojazdu będzie zobowiązany do złożenie stosownego wniosku oraz okazania wyników badań dotyczących zgodności z warunkami technicznymi.

Rejestracja ta ma być jedynie czasowa i będzie przeprowadzana przez właściwego starostę z zachowaniem zasady właściwości miejscowej.

Gdzie uzyskać pozwolenie na taki samochód?

Czasowe pozwolenie, które będzie obowiązywało przez okres 12 miesięcy, jak również komplet nowych tablic wydawane będą w wydziale komunikacji.

Co oznaczają te zmiany?

Wspomniane zmiany niestety wiążą się z licznymi wydatkami, którymi obarczeni będą oczywiście właściciele aut. Koszty, jakie będą ponosić to:

80 zł to koszt tablicy rejestracyjnej

54 zł za dowód rejestracyjny lub jego duplikat

12,50 zł za naklejki lub ich duplikat na tablice rejestracyjną świadczące o zalegalizowaniu.

Kolejne zmiany

To jednak nie wszystko. Jak już wspomnieliśmy rejestracja będzie jedynie czasowa. Samochody wyposażone w nową tablicę rejestracyjną nie będą musiały przechodzić okresowych badań technicznych. Za to konieczne będą badania związane z konkretnymi dyscyplinami sportowymi.

Anna Marciszewicz

Fot. https://autoblog.spidersweb.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *