Zmiany w przepisach dotyczących wizyt u lekarza. Te osoby nie będą już czekały w kolejce

kolejki u lekarza 2024

Często stanie w kolejce do lekarza pierwszego kontaktu lub do specjalisty przyprawia nas o tzw. „ból głowy”. To powoduje, że wielu z nas stara się raczej unikać tej konieczności. Istnieje jednak pewna lista osób mogących korzystać z opieki zdrowotnej bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach.

Wielogodzinne wyczekiwanie w kolejkach do lekarza pierwszego kontaktu lub dowolnego wybranego specjalisty wywołuje w nas frustrację i zniechęca do korzystania z tego typu usług. Zwłaszcza, że terminy wizyt też umawiane są najczęściej na za kilka miesięcy. Pojawiły się jednak przepisy zwalniające niektóre osoby z tego obowiązku. Kto skorzysta z tego przywileju?

Dokładnie w tym roku lista osób, które będą mogą korzystać z wizyt u specjalistów poza kolejnością została rozszerzona.

Kto skorzysta a kto nie?

Aby móc bez kolejki wchodzić do gabinetu należy spełnić określone wymagania:

 • Po pierwsze: należy posiadać dokument zezwalający na korzystanie z usług opieki medycznej poza kolejką, np. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
 • Po drugie: Pacjenci Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej muszą być przyjmowani w ciągu 7 dni

Zatem z tego prawa będą mogli skorzystać:

 • dawcy krwi, którzy od 14 marca 2020 roku po przejściu covid-19 oddali co najmniej 3 donacje krwi
 • honorowi dawcy krwi oraz dawcy przeszczepu
 • kobiety w ciąży
 • osoby w wieku do lat 18, w przypadku których zostało stwierdzone trwałe upośledzenie lub uszkodzenie powstałe w okresie prenatalnym lub podczas porodu
 • osoby będące na liście oczekujących na przeszczep komórek oraz narządów
 • inwalidzi wojenni, a także wojskowi
 • kombatanci
 • poszkodowani żołnierze oraz weterani u których w 30 procentach wykryto uszczerbek na zdrowiu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby prześladowane z powodów politycznych
 • osoby przywożone w celu wykonywania pracy przymusowej bądź przebywające w obozach pracy
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • żołnierze zawodowi korzystający ze świadczeń lekarskich w podmiotach utworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej
 • oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową korzystający ze świadczeń lekarskich w podmiotach utworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Przywilej korzystania z usług opieki zdrowotnej poza kolejnością nie dotyczy natomiast pacjentów SOR.

Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *