25 lipca, 2024
Inne Lifestyle

Średniowieczny zabytek odkryty przez 12-latka

olejowanie włosów

Dwunastoletni Witek z miejscowości Szkuciska mógł poczuć się przez chwilę jak prawdziwy Indiana Jones. Szczegóły poniżej.

Niezwykłe znalezisko odkryte podczas budowy stodoły

W ubiegłym tygodniu do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło zgłoszenie. Wynikało z niego, iż podczas prac ziemnych przy budowie stodoły we wsi Kłodnica gm. Wilków, nastolatek natrafił na nietypowy przedmiot. W urobku pochodzącym z wykopu, a służącym jako utwardzenie podjazdu w sąsiedniej miejscowości, Witold Bołtuć znalazł niecodzienny artefakt, który okazał się być głowicą buławy gwiaździstej, datowaną na XII-XIV wiek. Jest to bez wątpienia niesamowite odkrycie, jeśli chodzi o dokonywane dotychczas znaleziska archeologiczne związane z tą epoką.

Czym jest buława?

Buława to broń obuchowa, której pierwotną formą była maczuga. Popularna w Europie Wschodniej, głównie na Rusi. Prócz funkcji bojowej pełniła również rolę symbolu władzy. W Polsce znak urzędu hetmana, później także marszałka. Często wykonywana z cennych materiałów, bogato zdobiona. Podobne egzemplarze, jak ten prezentowany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, identyfikowane są jako pochodzące z Węgier.

Region z historią

Kotlina Chodelska, w której to leży Kłodnica, to niezwykle interesujący archeologów region pod względem wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Pierwotna lokalizacja buławy znajduje się 1km od grodziska w Kłodnicy, które funkcjonowało na przełomie IX/X wieku, a także o nieco ponad 2 km od grodziska w Żmijowiskach, którego chronologia również przypada na IX i X wiek.

Co o odnalezieniu potencjalnego zabytku mówi polskie prawo?

W polskim prawie ustawą regulującą tę kwestię jest Ustawa o Ochronie Zabytków. Konkretnie jej artykuł 33, w którego treści możemy przeczytać:

\\\”Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego typu przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Autor: Piotr Zarośliński

Fot. Facebook/ Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Fot. https://www.facebook.com/Klodnitz/?locale=cs_CZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *