Trauma – co to jest i jak wpływa na funkcjonowanie dorosłego człowieka?

trauma
\"trauma\"

Traumy są często efektem przeżyć w dzieciństwie. To doświadczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Niestety sytuacje te często mają wpływ na dorosłe już życie.

Trauma w dzieciństwie to doświadczenie, które jest nadzwyczajnie przerażające, zagrażające życiu, czy przeważające nad zdolnościami dziecka do radzenia sobie z danymi okolicznościami. Mogą wynikać z różnych sytuacji, takich jak przemoc domowa, nadużycia seksualne, wypadki, naturalne katastrofy, wojny czy separacja od rodzica. Dzieci, które doświadczają takich traum, często odczuwają silny stres i lęk, a ich reakcje emocjonalne są zwykle intensywne i trudne do opanowania.

Skutki traumy w dzieciństwie mogą być różnorodne. Dzieci, które doświadczają traum, często mają problemy z koncentracją, mogą mieć również problemy z nauką oraz nawiązywaniem kontaktów społecznych. Mogą także doświadczać trudności z regulowaniem swoich emocji. Często mają problemy z zaufaniem do innych ludzi, jak i do siebie samego. To z kolei może prowadzić do trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi. Długotrwałe skutki traumy w dzieciństwie mogą obejmować zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe, a nawet choroby fizyczne.

Warto wspomnieć, że prawie każdy doświadczył jakiejś traumy w dzieciństwie, jednakże to jak poradzimy sobie z nią oraz jaki będzie miała na nas wpływ zależy od indywidualnych uwarunkowań. Istotne jest także wsparcie jakie otrzymaliśmy w wyniku przeżycia danej sytuacji. 

\"jak

Traumy w dzieciństwie – jak wpływają na dorosłego człowieka

Traumy, których doświadczyliśmy w dzieciństwie mają wpływ na całe dorosłe życie. Włączając w to relacje międzyludzkie, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz całą jakość życia.

Dzieci, które doświadczają traumy, często rozwijają mechanizmy obronne, które pozwalają im przetrwać w trudnych sytuacjach. Niestety, te same mechanizmy obronne mogą prowadzić do problemów w dorosłym życiu. Na przykład, osoby, które doświadczyły traumy, mogą mieć trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi. Jest to spowodowane brakiem zaufania i lękiem przed odrzuceniem. Mogą też mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji i reakcji, co może prowadzić do problemów w pracy lub w szkole.

Traumy w dzieciństwie wpływają na zdrowie psychiczne. Osoby, które doświadczyły traum, są bardziej narażone na rozwijanie chorób psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe i PTSD. Mogą też mieć problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Często jest to ich sposób na radzenie sobie z bólem emocjonalnym.

Jak pomóc dzieciom, które doświadczyły traumy?

Istnieją pewne sposoby, aby pomóc dzieciom, które doświadczyły traumy w dzieciństwie. Ważne jest, aby dziecko otrzymało wsparcie i zrozumienie ze strony rodziny, przyjaciół, a także specjalistów. Dzieci potrzebują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a także zrozumienia i empatii ze strony dorosłych. Specjaliści mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z traumą – poprzez terapię, oraz wskazanie im strategii, które przysłużą się do rodzenia sobie z emocjami.

Autor: Natalia Jasińska

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *