Tętniąca życiem delta Nidy zostanie odtworzona. Bogactwo gatunków flory i fauny powraca na te tereny.

Delta Nidy znów tętni życiem. Wieloletnia praca przyrodników przynosi efekty

Już od kilku lat Delta Nidy jest przywracana do życia. Teren ten stanowi jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie. Jej obecny stan jest wynikiem błędnie przeprowadzonych prac melioracyjnych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uzyskał dofinansowanie z Programu LIFE Komisji Europejskiej od 2019 roku. W ramach projektu […]

Delta Nidy znów tętni życiem. Wieloletnia praca przyrodników przynosi efekty Więcej »