Święto Chrztu Polski 

rocznica chrztu polski

O symbolicznym początku państwa polskiego i święcie upamiętniającym chrzest Mieszka I w artykule poniżej

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. To stosunkowo “młode” i nie do końca znane święto państwowe ustanowione zostało w 2019 roku. Upamiętnia chrzest, który 14 kwietnia 966 r. przyjął Mieszko I. Wydarzenie to uznawane jest za początek chrystianizacji Polski i symboliczny początek państwa polskiego.

Książę Polan

Mieszko I to pierwszy władca Polan, który uważany jest za twórcę polskiej państwowości. Kontynuując politykę prowadzoną przez ojca i dziadka, władców znajdującego się na terenach obecnej Wielkopolski pogańskiego księstwa, podporządkował sobie Kujawy, Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Zajął Pomorze Zachodnie aż po rzekę Odrę, udało mu się zdobyć Śląsk i Małopolskę. Oprócz podbojów duże znaczenie dla przyszłości księstwa Polan miały także jego reformy wewnętrzne, mające na celu rozbudowę i usprawnienie państwa. Był utalentowanym politykiem, zręcznym dyplomatą i sprawnym władcą. W polityce zagranicznej kierował się przede wszystkim racją stanu, zawierając sojusze nawet z wcześniejszymi wrogami. W spadku po sobie pozostawił państwo o wysokiej pozycji w Europie i podwojonym terytorium.

Sojusz z Czechami

W 965 roku poślubił czeską księżniczkę z rodu Przemyślidów, Dobrawę. Małżeństwo to miało wielkie znaczenie dla ziem, którymi władał, dla rodzącego się państwa polskiego. Mieszko zawarł w ten sposób sojusz z Czechami, co pozwoliło mu osiągnąć polityczny cel, jakim było pokonanie Wieletów. W zamian jednak musiał ochrzcić siebie i swój kraj.

Wspólna wiara i początek państwa polskiego

14 kwietnia 966 roku wypadała Wielkanoc, w czasie której zwyczajowo dokonywano chrztów. Tego dnia, przybyły w orszaku Dobrawy biskup Jordan, udzielił chrztu Mieszkowi I i jego dworowi. Był to początek chrystianizacji Polski, która w całości chrześcijańskim państwem stała się dopiero pod koniec XII wieku.

Chrzest Mieszka I doprowadził do tego, że władcy europejscy musieli zacząć traktować Polskę poważnie. Najbardziej znaczące kraje w ówczesnej Europie były już bowiem chrześcijańskie. Wspólna wiara sprawiła, że pogańskie plemiona zamieszkujące księstwo Polan, dotąd zróżnicowane religijnie i tożsamościowo, mogły wreszcie się zjednoczyć i stworzyć jednolitą społeczność. Tak zaczęły tworzyć się podstawy polskiej tożsamości narodowej.

Autor: Piotr Zarośliński

Foto: Wikipedia/Domena publiczna

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *