Ubóstwo w Polsce. Ile osób w nim żyje?

Ubóstwo w Polsce
\"\"

Temat ubóstwa w Polsce jest ostatnio na fali. Każdy rząd stara się zmniejszać odsetek obywateli żyjących w złych warunkach finansowych. Jednak ten problem jest obecnie na pewno mniejszy niż dawniej. Jakie są dokładne dane na temat ubóstwa w Polsce?

Odsetek osób żyjących w ubóstwie lub nim zagrożonym w Polsce stale maleje. Dane Eurostatu z 2015 roku mówią o 22,5% ludności. Od tego momentu wskaźnik ten spadał o około 1-2 punkty procentowe na rok. Obecnie zeszliśmy do poziomu 15,9% społeczeństwa. Natomiast w skrajnym ubóstwie w 2022 roku żyło 1,8 miliona osób, czyli około 5% gospodarstw domowych w kraju. Do tej grupy zaliczają się głównie emeryci, renciści, ale też osoby młode oraz mieszkańcy wsi.

Ubóstwo w Europie. Jak prezentujemy się na tle kontynentu?

Mimo tego, że politycy dążą do wyeliminowania problemu ubóstwa, to tak duża część Polaków żyjących w tej sferze nadal martwi. Jednak i tak jest to jeden z najlepszych wyników w Europie. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Europie w 2022 roku wynosił 21,6%. Oznacza to, że Polacy znajdują się wyraźnie poniżej tej średniej. Warto zauważyć, że nasze społeczeństwo znajduje się na 4. miejscu od końca wśród państw, w których prowadzone są takie statystyki. Lepiej z poruszonym problemem radzą sobie jedynie Islandia, Słowenia i Czechy.

Jak radzimy sobie z problemem ubóstwa?

Spadek poziomu biedy wynika m.in. ze wzrostu płacy minimalnej i kompetencji pracowników, spadku bezrobocia, programów socjalnych, a także wzrostu automatyzacji, co pozwala na pracę na kilku etatach. Jednakże nie jest oczywiście tak dobrze, jak mogłoby być. Gros Polaków ma problem ze znalezieniem pracy ze stawką wyższą od minimalnej, a ta często nie wystarcza na pokrycie ich potrzeb.

Drastyczny wzrost cen spowodowany podwyższoną inflacją, a także zapaść na rynku pracy może doprowadzić do ponownego wzrostu wskaźnika osób w sferze ubóstwa i skrajnego ubóstwa. Miejmy jednak nadzieję, że Polacy poradzą sobie w tym trudnym okresie i wkrótce powrócimy do korzystnego trendu w tym zakresie.

Autor: Artur Różański

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *