Przemoc wobec kobiet – akcja 16 dni przeciw agresji

przemoc wobec kobiet
\"przemoc

Co roku między 25 Listopada a 10 grudnia ma miejsce międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt pod hasłem „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy wobec kobiet”.

Daty rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia mają symbolizować powiązanie stosowania przemocy wobec kobiet z pogwałceniem praw człowieka. Dotychczas w akcji wzięły udział organizacje z ok. 187 krajów. To przedsięwzięcie zapoczątkowało Women\’s Global Leadership Institute z Uniwersytetu Rutgersa w USA. Pierwsza kampania odbyła się w 1991 r. W Polsce rolę koordynatora sprawuje Fundacja „Autonomia”. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat form przemocy wobec kobiet oraz eliminowanie jej wszelkich przejawów, to dwa główne cele realizowane w ramach akcji.

Aby je osiągnąć, organizatorzy podejmują różnego rodzaju działania, w tym:

  • informowanie o łamaniu praw człowieka,
  • wspomaganie działalności lokalnych organizacji,
  • tworzenie powiązań między lokalnymi a międzynarodowymi inicjatywami zwalczającymi przemoc,
  • wprowadzanie nowych, skutecznych strategii działania oraz wywieranie nacisku na rządy w celu realizowania działań na rzecz zwalczania przemocy.

Ważnym zadaniem jest budowanie wśród kobiet poczucia solidarności w podejmowaniu wspólnych działań zmierzających do walki z przejawami agresji.

Wszyscy możemy walczyć o równość płci

Co roku w kampanii porusza się inny temat bądź kontynuuje poprzedni. Hasła przyświecające akcji uzgadniane są z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie. Motywem przewodnim jest jednak sfera dotycząca nierówności płci. Dużo czasu poświęca się tematyce związanej z prawami człowieka oraz ich łamaniem. Każdy może włączyć się w pracę na rzecz kampanii, poprzez udział w organizacjach lokalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych. Należy do nich wspomniana już Fundacja „Autonomia”. Możliwości działania są różnorodne, np. rozdawanie ulotek, wieszanie plakatów, spotkania i wykłady, warsztaty i wiele innych form.

Podczas trwania kampanii organizowane są również parady, których uczestnicy ubrani są na pomarańczowo. Kolor ten symbolizuje wolność od przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc wobec kobiet — ważne daty

25 Listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
29 Listopada – Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka
1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
2 grudnia – Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa
3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego
6 grudnia – rocznica masakry w Montrealu
10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *