Pozwolenia na broń 2024. Istotne zmiany w przepisach

pozwolenie na broń

W Polsce zmienią się przepisy dotyczące wydawania pozwolenia na broń 2024. Projektowane nowelizacje mają na celu uproszczenie procedury odwoławczej od wyników badań lekarskich i psychologicznych, niezbędnych do jego uzyskania.

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zakłada m.in. możliwość składania odwołań do dowolnego, wybranego przez wnioskodawcę, lekarza lub psychologa upoważnionego.

Likwidacja „zbędnych barier administracyjnych”

W 2024 roku Polska staje przed kolejnymi zmianami w przepisach dotyczących uzyskiwania pozwolenia na broń. Mają one na celu ułatwienie procedury i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb społecznych oraz sytuacji geopolitycznej. Nowelizacje przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych oraz eliminacja zbędnych barier administracyjnych stanowią kluczowe elementy reformy.

Przygotowania do wprowadzenia zmian w procesie wydawania pozwolenia na broń 2024 rozpoczęły się już w 2023 roku. W ramach współpracy między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji mają zostać zniesione zbędne bariery administracyjne, takie jak:

 • skomplikowane procedury odwoławcze
 • długie oczekiwanie na decyzję
 • wysokie opłaty i wymogi finansowe
 • nadmierna biurokracja.

Według ekspertów utrudniały one jedynie całą procedurę uzyskania pozwolenia na broń.

Rekordowa liczba pozwoleń na broń w poprzednich latach

W 2023 roku Polska odnotowała rekordowy wzrost liczby wydanych nowych pozwoleń na broń, osiągając 40 867 osób, które je uzyskały. Trend ten jest kontynuacją wzrastającego zainteresowania Polaków posiadaniem broni, szczególnie po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2022 roku.

Konflikt na Ukrainie spowodował zwiększenie zainteresowania społecznego kwestią bezpieczeństwa osobistego i potencjalnej potrzeby posiadania broni do ochrony siebie i swoich bliskich. Narastające napięcie na Ukrainie oraz obawy o bezpieczeństwo w regionie skłoniły wiele osób do rozważenia możliwości zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych incydentów lub kryzysów.

Warto podkreślić, że obserwowany wzrost nie dotyczy jedynie liczby samych pozwoleń, ale także zarejestrowanej broni. Pod koniec 2023 roku Polacy posiadali niemal 844 tysiące egzemplarzy, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Jest to efekt zarówno nowych regulacji ułatwiających zdobycie pozwolenia na broń 2024, jak i rosnącej świadomości potrzeby ochrony osobistej oraz majątku.

Warunki, jakie trzeba spełnić do uzyskania pozwolenia na broń 2024

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pozwolenie na broń? Przede wszystkim osoba starająca się o nie musi:

 • mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek odpowiednich organizacji)
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • udowodnić zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią, co stwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne
 • nie być uzależnionym od alkoholu ani substancji psychoaktywnych
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa
 • nie stanowić zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 • przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

Ponadto, wymagane dokumenty obejmują pisemny wniosek, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, zdjęcie oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej. Wymagania mogą się różnić w zależności od rodzaju broni, na którą jest składany wniosek, np. broń sportowa, do celów łowieckich, itp.

Autorka: Krystyna Kowalska

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *