Polscy naukowcy na szczycie listy Uniwersytetu Stanforda

stanford Polacy
\"\"

Polscy naukowcy stanowią kluczową część globalnego krajobrazu badawczego, ponieważ ich wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach przyciągają uwagę i potwierdzają wysoki poziom kompetencji w środowisku naukowym. W tym kontekście warto przyjrzeć się, jakie konkretnie dziedziny są szczególnie reprezentowane przez nich na arenie międzynarodowej. Jak wkład ten wpływa na rozwój światowej nauki?

Uniwersytet Stanforda – prywatna wyższa uczelnia w w Dolinie Krzemowej w USA – opublikował listę najczęściej cytowanych naukowców z całego świata. Polscy fizycy znaleźli się na wysokiej pozycji w rankingu, który składa się z dwóch list. Pierwsza uwzględnia cały dorobek naukowy, druga zaś publikacje z ostatniego roku kalendarzowego.

Badacze z polskiego Instytutu Wysokich Ciśnień wyróżnieni

Na liście 2% najlepszych naukowców świata 2023 znalazło się aż dziewięciu naukowców Instytutu Wysokich Ciśnień. Uczelnia ta powstała 50 lat temu. Została utworzona z inicjatywy Laboratorium Badań Ciśnieniowych Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN założonego przez nieżyjącego już prof. Leonarda Sosnowskiego.

Jego przekonanie o ważności fizyki kształtowało warszawską szkołę półprzewodników. Kluczową rolę w jej rozwoju odegrały także Konferencje Jaszowieckie, dzięki którym uczelnia przekształciła się w renomowaną, międzynarodową platformę. Ten sukces polskiej szkoły podkreśla, że nauka powinna być ponad podziałami politycznymi, a więc korzystać miedzy innymi z rozsądnej pomocy państwa i wolnego rynku.

Polscy naukowcy docenieni

Na liście najczęściej cytowanych naukowców z Polski znaleźli się:

\"\"

Sylwester Porowski – wybitny polski profesor i badacz, specjalizujący się w fizyce ciała stałego oraz półprzewodników.

\"\"

Izabella Grzegorzy – profesor, współautorka ponad 380 prac naukowych i rozdziałów w książkach. Jej głównym zainteresowaniem naukowym jest wzrost kryształów półprzewodników, a zwłaszcza azotku galu (GaN) przy bardzo wysokich ciśnieniach azotu.

\"\"

Marek Potemski – profesor badający właściwości elektroniczne układów dwuwymiarowych i nanostruktur półprzewodnikowych w połączeniu z zastosowaniem pól magnetycznych.

\"\"

Witold Łojkowski – profesor nauk technicznych. Prace badawcze i rozwojowe prowadzi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza w zakresie inżynierii materiałowej.

\"\"

Tadeusz Suski – profesor i kierownik Laboratorium Półprzewodników w Instytucie Wysokich Ciśnień.

\"\"

Dr inż. Jan Weyher – profesor IWC PAN – prowadzi badania wysokociśnieniowe i pracuje nad prototypową aparaturą wysokociśnieniową.

\"\"

Michał Boćkowski – profesor, ekspert w dziedzinie wzrostu objętościowych kryształów azotku galu.

\"\"

Wojciech Knap – profesor IWC PAN. Jego główne zainteresowania i działania naukowe skupiają się wokół właściwości półprzewodników w dalekiej podczerwieni (terahercowej).

\"\"

Czesław Skierbiszewski – profesor, twórca i lider grupy badawczej zajmującej się epitaksją z wiązek molekularnych.

Wyróżnienie dla doktorantów prof. Sylwestra Porowskiego

Uniwersytet Stanforda opracowuje ranking poprzez ocenę naukową badaczy na podstawie różnych wskaźników, w tym liczba cytowań, indeks Hirscha, czy rola autora. W tym roku zostali w nim uwzględnieni nie tylko Polscy naukowcy, ale także pięciu doktorantów prof. Sylwestra Porowskiego. W gronie 2% najlepszych badaczy na świecie znaleźli się także:

  • Prof. Izabella Grzegorzy (Unipress)
  • Prof. Janusz Karpiński (ETH Zurych)
  • Prof. Marcin Kończykowski (Laboratoire des Solides Irradiés Ecole Polytechnique)
  • Prof. Zbig Wasilewski (Uniwersytet Waterloo)
  • Prof. Michał Boćkowski (Unipress).

Gratulujemy naszym wybitnym naukowcom ich zasłużonego miejsca w tym gronie i życzymy dalszych sukcesów.

Autorka: Krystyna Kowalska

Fot: Centera.eu, Polska Akademia Nauk, Wikipedia, Nauka Innowacje Biznes, stanford.edu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *