Piece gazowe pod lupą. UE zakazuje ogrzewania paliwami kopalnymi

piece gazowe a Unia Europejska

Bruksela dąży do rewolucyjnych zmian w sposobie ogrzewania budynków, aby przyspieszyć walkę ze zmianami klimatycznymi. Pod lupą znalazły się przede wszystkim piece gazowe. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładziony jest na redukcję emisji dwutlenku węgla pochodzącego z sektora grzewczego. W rezultacie Europarlament oraz Rada Unii Europejskiej zawarły nieformalne porozumienie, które stawia ambitne cele dotyczące wycofania pieców i kotłów opalanych paliwami kopalnymi.

Ogrzewanie budynków stanowi istotny obszar działalności, który przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i pogłębiania zmian klimatycznych. Zdaniem ekspertów, redukcja emisji z sektora grzewczego jest kluczowa dla osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem globalnego ocieplenia. Porozumienie między Europarlamentem a Radą Unii Europejskiej to krok w kierunku transformacji sektora energetycznego w Europie.

Planowane zmiany i terminy realizacji

Zgodnie z ustaleniami, pierwsze znaczące kroki w kierunku eliminacji pieców na gaz zostaną podjęte już w najbliższych latach. Oczekuje się, że do 2025 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zaprzestaną oferować dotacje na zakup nowych kotłów opalanych paliwami kopalnymi. Zamiast tego, wsparcie finansowe będzie udzielane wyłącznie dla hybrydowych systemów grzewczych, takich jak instalacje solarno-termiczne lub pompy ciepła.

Następnie, w 2028 roku, budynki publiczne będą musiały spełniać kryteria zeroemisyjności. Oznacza to, że nie będą mogły korzystać z tradycyjnych pieców ani kotłów opalanych gazem czy innymi paliwami kopalnymi. W 2030 roku ten sam obowiązek będzie dotyczył wszystkich nowo wznoszonych budynków mieszkalnych. Ponadto, do tego samego roku państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia rozwiązań prowadzących do redukcji średniego zużycia energii pierwotnej budynków mieszkalnych o co najmniej 16 procent.

W dalszej perspektywie, do 2030 roku państwa członkowskie będą musiały przeprowadzić remonty 16 procent budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej. Do 2033 roku – 26 procent budynków tej samej kategorii. Ostatecznym celem jest całkowite wyeliminowanie pieców i kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku, co obejmuje również wycofanie kotłów gazowych.

Dlaczego UE chce wyeliminować piece gazowe?

Planowane zmiany w sektorze grzewczym mają ogromny potencjał zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Mają prowadzić też do przyspieszenia transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii. Jednakże, realizacja tych celów może napotkać na szereg wyzwań technicznych, ekonomicznych i społecznych. Wśród nich wymienia się konieczność inwestycji w nowe technologie grzewcze oraz dostosowanie istniejących budynków do nowych standardów energetycznych.

Pomimo tych wyzwań planowane zmiany stanowią ważny krok w kierunku osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej w Europie. Ostateczne zatwierdzenie porozumienia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej będzie kluczowe dla dalszej realizacji ambitnych planów dotyczących ogrzewania budynków.

Autorka: Krystyna Kowalska

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *