24 lipca, 2024
Inne Uncategorized

Nie tylko Homo sapiens zamieszkiwał nasz obszar. Zaskakujący przodkowie

Kwestia istnienia homo sapiens w Afryce czy na Bliskim Wschodzie sięga wielu tysięcy lat wstecz. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem, gdyż uczyli nas tego w szkole. Znacznie mniej znane są losy naszych odległych przodków w rejonach bardziej skierowanych na północ. W tym właśnie kontekście bardzo przełomowe okazują się ostatnie odkrycia archeologów.

Wspomniane badania są niezwykłe z kilku powodów. Wiele emocji wywołuje datowanie znalezionych szczątków na terenie Niemiec. Bardzo zaskakujący wydaje się również fakt, że według naukowców homo sapiens nie był jedynym gatunkiem człowiekowatych zamieszkujących na tym terenie. Archeolodzy uważają, że w tym samym czasie żyli również neandertalczycy.

Zaskakujące wykopaliska

Wykopaliska przeprowadzono w centralnej części Niemiec niedaleko miasteczka Ranis. Znaleziono tam liczne artefakty i kości mające min. 45 000 lat. Bardzo zaskakujący jest tutaj fakt znalezienia przez naukowców licznych dowodów na to, że na terenie tego kraju obok siebie żyły dwa gatunki człowiekowatych. „To o tyle zaskakujące, że do tej pory założenia były zgoła odmienne: neandertalczycy mieli bezpośrednio rywalizować z naszym gatunkiem, co zakończyło się wyginięciem tych pierwszych”.

Mówimy tutaj o okresie epoki lodowcowej, w którym warunki życia były bardzo trudne. W tak niekorzystnych warunkach rywalizacja mogła dla obu gatunków zakończyć się śmiercią. Nie można więc wykluczyć, że ludzie i neandertalczycy współpracowali ze sobą. Być może nawet się ze sobą krzyżowali. Wyjaśniałoby to występowanie DNA neandertalskiego u ludzi współczesnych.

Na razie to tylko teoria, której ostatecznie nie potwierdzono. Takie rozmnażanie mogło nie być dobrowolne, ale być elementem podbojów. Kluczowe odpowiedzi na postawione pytania mogą dostarczyć nam dokładne wyniki badań archeologicznych prowadzone w jaskini Ilsenhöhle nieopodal Ranis. Znaleziono tam liczne artefakty i kości. Odnaleziono narzędzia, które mogą być dowodem wymiany kulturowej oraz współpracy ze sobą obu tych gatunków. „Naukowcy proponują nawet konkretną nazwę dla wytworów tej kultury, określanej mianem LRJ (Lincombien-Ranisian-Jerzmanowician)”.

Najnowsze wyniki badań

Ogromnych postępów w badaniach dokonała Elena Zavala z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Razem ze swoimi współpracownikami przeprowadziła analizy białka kości, dzięki nim udało się ustalić, że były to szczątki naszego gatunku. Następnie grupa badaczy wyodrębniła mitochondrialne DNA z trzynastu kości i wykazała, że pochodzą one od grupy homo sapiens o wspólnych przodkach z linii matczynej.

O szczegółowych ustaleniach naukowców można przeczytać na łamach czasopisma „Nature”. Opierając się na nowym stanie wiedzy naukowej, można założyć, że gatunek Homo sapiens pojawił się na terenach Francji około 54 000 lat temu. Następnie skierował się na północ i tak dotarł do Niemiec. Zaskakujące okazały się badania naukowców, z których jasno wynika, że neandertalczycy wcale nie wyginęli po pojawieniu się gatunku Homo sapiens na ich terenach. Zadziwiające jest także to, że odnalezione szczątki są genetycznie powiązane z dzisiejszymi mieszkańcami Czech czy Włoch. Być możne dalsze badania odkryją przed nami więcej z życia naszych przodków.

Autor: Patrycja Żero

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *