Nadchodzą korzystne zmiany dla przedsiębiorców 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się zapowiadany przez Rząd i wyczekiwany przez przedsiębiorców projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Projekt przewiduje szereg zmian. 

Proponowane w przedmiotowym projekcie rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorców.  

Dla przykładu wprowadzony zostanie do polskiego porządku prawnego weksel elektroniczny, niefunkcjonujący obecnie, zmieni się art. 709Kodeksu cywilnego, wskutek czego umowa leasingu będzie wymagała wyłącznie zachowania formy dokumentowej, nie zaś jak obecnie, zachowania formy pisemnej. 

Zmianie mają ulec także przepisy dotyczące oskładkowania osób wykonujących działalność nierejestrową. W obecnym stanie prawnym ZUS forsuje stanowisko, zgodnie z którym usługi świadczone w jej ramach są oskładkowane i zleceniodawcy (np. osoby pobierające korepetycje) powinni zgłaszać zleceniobiorcę (osobę wykonującą tzw. działalność nierejestrową) do ubezpieczenia społecznego. Wskutek nowelizacji problem ten zostanie wyeliminowany. Jest to zmiana istotna bo dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną pomniejszenie osiąganego dochodu o koszty składek na ubezpieczenia społeczne praktycznie czynią tą działalność w ogóle nieopłacalną.

Projekt zakłada też zmiany w zakresie kontroli przedsiębiorców. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami organ kontroli ma zostać zobowiązany do publikacji okresowego planu kontroli oraz okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Dzięki wprowadzonej zmianie podmioty, które podlegają kontroli, będą mogły zapoznać się ze sposobem realizacji przez organ kontroli wymogu okresowego planowania kontroli i przeprowadzania okresowych analiz, służącego lepszemu przygotowaniu kontroli i wytypowaniu do kontroli podmiotów, u których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. 

To tylko kilka przykładów z proponowanych przez rządzących zmian, albowiem zakres ustaw jakie ma zmienić przedłożony projekt jest szeroki. Z pewnością warto przyglądać się dalszym pracom nad omówionym powyżej projektem i mieć nadzieję, że przyczyni się on do rzeczywistego ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom w naszym kraju.

Katarzyna Siwiec – radca prawny, doradca podatkowy, ekspert informacje.pl

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *