25 lipca, 2024
Bez kategorii

Mity, w które wierzy wielu z nas. Jakie są najpopularniejsze?

\\\"\\\"

Mity znane są już od czasów starożytnych. Dawniej nawiązywały one do życia bogów i herosów. We współczesnym świecie dotyczą one ludzi, ich postępowania i zachowań w różnych sytuacjach. Jest ich wiele, a niektóre są nawet bardzo powszechne.

Co to jest mit?

Pojęcie „mit” większości z nas kojarzy się z terminem literackim. Powszechnie uważa się, iż jest to fikcyjna opowieść o legendarnych bohaterach opisująca walkę dobra ze złem lub ukazująca historię narodów. Przykładem takich opowieści jest mitologia grecka.

Jednak słowo to może przybierać również zupełnie inne znaczenie. Mit może być interpretowany nie tylko jako wyimaginowana historia, ale również jako błędne, nieprawdziwe przypuszczenie lub nawet przesąd. We współczesnym świecie, pomimo rozwoju nauki oraz technologii, istnieją mity, w które wierzy wielu ludzi.

Jak powstaje mit?

Mity, w znaczeniu uproszczonych przekonań, rzadko opartych na faktach, tworzone są na bieżąco, a ich tworzeniu niewątpliwie sprzyjają media, a w szczególności Internet. Stwierdzenia powtarzane mechanicznie i rozpowszechniane przez media, bez żadnej krytyki, z czasem stają się prawdą uznawaną przez większość. Tworzeniu i powielaniu mitów nie przeszkadza nawet szeroki dostęp do informacji i wiedzy.

Popularne współczesne mity

Człowiek, jako istota naiwna, łatwo przyjmuje prawdę uznawaną przez większość. Z obawy przed krytyką, ośmieszeniem czy odrzuceniem przez otoczenie, nie zastanawia się nad jej rzetelnością. W obecnym świecie istnieje wiele popularnych mitów, w które wierzymy mimo, iż powszechnie wiadomo, że nie są one zgodne z prawdą. Oto niektóre z nich:

  • mit dotyczący dominacji jednej z półkul mózgowych nad drugą – to stwierdzenie sugeruje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego jedni z nas wykazują określone zdolności, a inni nie. Prawda jest jednak inna. Bycie lepszym w jakiejś jednej określonej dziedzinie nie oznacza, że jedna z półkul przeważa nad drugą. Jest to bowiem zależne od uwarunkowań genetycznych, posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.
  • mit związany z inteligencją – jest to pogląd, który głosi, że poziom inteligencji można zmierzyć za pomocą testów psychometrycznych. Niemniej jednak eksperci twierdzą, że nie istnieją takie testy. Inteligencja jest bowiem wynikiem mieszaniny wpływów różnych czynników, m.in. praktyki, zdobytej wiedzy, a także oddziaływania społecznego.
  • mity związane z alkoholem – mimo, iż nie są one prawdziwe, jest ich wiele. Jednym z przykładów jest mit dotyczący neuronów. Istnieje bowiem przekonanie, że picie alkoholu zabija neurony. Nie jest to do końca prawdą. Jednak należy mieć na uwadze, iż długotrwałe spożywanie alkoholu może doprowadzić do uszkodzenia połączeń neuronowych, przyczyniając się do upośledzenia pracy mózgu. Kolejnym przykładem mitu dotyczącego picia alkoholu jest stwierdzenie, iż pomaga on w utrzymaniu temperatury ciała. W rzeczywistości działanie alkoholu powoduje jej obniżenie. Przestroga: Nie należy spożywać alkoholu w mroźne dni.
  • mit związany z gadulstwem kobiet – powszechne jest stwierdzenie, że kobiety mówią znacznie więcej niż mężczyźni. Jednak przeprowadzone badania, wykazują że zarówno kobiety jak i mężczyźni wypowiadają podobną ilość słów dziennie. Tak więc naprawdę nie ma różnic w gadatliwości pomiędzy obiema płciami.

Autor: Anna Marciszewicz

fot. Canva

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *