Minister Kosiniak-Kamysz w sejmie o bezpieczeństwie państwa

wystąpienie mon

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w sejmie informację o stanie bezpieczeństwa państwa. Na sali obecni byli prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk, a także generałowie i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego państw NATO. 

Głównym punktem posiedzenia dzisiejszych obrad sejmu była informacja ministra obrony narodowej o stanie bezpieczeństwa państwa. Władysław Kosiniak-Kamysz w blisko godzinnym wystąpieniu zwrócił uwagę na kilka istotnych dla polskiej racji stanu kwestii.

Sprawy bezpieczeństwa państwa ponad wszelkimi podziałami

– Państwa nie buduje się na rok, dwa, ani na dziesięć lat. Buduje się na sto lat i więcej, na tysiące. Państwa nie buduje się tylko dla siebie, ale dla kolejnych pokoleń. Nie da się budować silnej Polski bez zadbania o jej bezpieczeństwo – stwierdził otwierając swoje wystąpienie minister Kosiniak-Kamysz.

– W obliczu największych zagrożeń dla suwerennej Polski od czasu zakończenia II wojny światowej bezpieczeństwo jest nie tylko naszą racją stanu, odpowiedzialnością historyczną, wyzwaniem dla przyszłych pokoleń, jest naszym największym zadaniem w tej kadencji parlamentu. Jest najważniejszym zadaniem dla rządu Donalda Tuska – podkreślił.

Szef MON zaznaczył, że sprawy bezpieczeństwa państwa powinny być ponad wszelkimi podziałami.

„Bezpieczeństwo wymaga odpowiedzialności i współdziałania pomiędzy wszystkimi organami państwa, pomiędzy rządem i prezydentem, przy współudziale parlamentu, z ogromnym wkładem i zaangażowaniem wspólnoty samorządowej i wszystkich naszych rodaków”.

Zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi

Kosiniak-Kamysz wskazał na poważne zagrożenia zza wschodniej granicy.

– Zagrożeniem dla Polski są działania Federacji Rosyjskiej, są działania związane z agenturą, która rozpowszechniła się nie tylko w Polsce, ale i w Europie, są działania Białorusi. Te działania są wymierzone w bezpieczeństwo państwa polskiego i indywidualne bezpieczeństwo obywateli – stwierdził.

Minister zwrócił uwagę na to, jak ważnym elementem bezpieczeństwa kraju jest uszczelnienie granic na wschodzie.

– To dla nas jest priorytet, żeby wzmacniać i chronić granicę. Ona jest nienaruszalna. Ochrona granicy, suwerenności państwa polskiego to jest zobowiązanie konstytucyjne, ale to jest też nasze osobiste zobowiązanie, które wynika z naszych poglądów, z naszego patriotyzmu – stwierdził.

Zaznaczył, że w ostatnim czasie nastąpił znaczący wzrost prób przekraczania granicy polsko-białoruskiej, mający obecnie zorganizowany charakter.

– Większość wiz wydawana i umożliwiająca dostanie się do Białorusi obywatelom Somalii, Afganistanu, Syrii, Jemenu czy Iranu to wizy rosyjskie. […] Do tych aktów dochodzi coraz częściej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Do 19 maja bieżącego roku odnotowaliśmy 14 tysięcy prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, 46 procent więcej niż w ubiegłym roku – podkreślił szef MON.

Uszczelnienie granic na wschodzie jednym z priorytetów

Minister zaznaczył, że rząd jest gotowy zwiększyć obecność wojska na granicy z Białorusią. Przypomniał, że trwa modernizacja zapory na granicy. Zapowiedział też doposażenie Straży Granicznej w nowocześniejszy sprzęt.

Podkreślił, że codziennie dochodzi do nawet 300 prób przekroczenia granicy. Według szefa MON należy zatrzymać proceder przemytu ludzi. – Każda osoba, która będzie uczestniczyła w tym procederze, będzie przez polskie państwo ścigana – stwierdził. Równocześnie zadeklarował pomoc humanitarną dla osób, które tego potrzebują.

Minister zaznaczył, że od 1 lipca w każdym województwie będą funkcjonowały delegatury ABW. Przekazał również, że zdecydowano o utworzeniu nowych inspektoratów Służby Kontrwywiadu Wojskowego. – Powstaną inspektoraty w kolejnych miastach: w Olsztynie, Rzeszowie, Wrocławiu i prawdopodobnie w Bydgoszczy. Z 6 zwiększymy do 9, 10 liczbę inspektoratów – podkreślił. Przypomniał także, że rząd przeznaczył też 100 milionów złotych na wzmocnienie ABW i Agencji Wywiadu.

Szef MON poruszył również temat zdrady państwa.

– Będziemy walczyć ze wszystkimi zdrajcami narodu i państwa polskiego, którzy wybrali inną drogę niż służba ojczyźnie. Państwo polskie jest silne wobec tych, którzy zagrażają jego bezpieczeństwu. Pokazuje swoją siłę wobec tych, którzy je zdradzają. Nie ma miejsca na litość i jakiekolwiek taryfy ulgowe dla tych, którzy wybrali drogę na wschód – stwierdził.

– Będziemy do tego dochodzić z całą stanowczością. Będziemy używać wszystkich instrumentów i państwo polskie nie spocznie, dopóki nie wykona nakazów aresztowania wobec osób, które zdradziły naszą ojczyznę – kontynuował.

Założenia programu „Tarcza Wschód”

Minister Kosiniak-Kamysz odniósł się także do informacji o przygotowaniu programu „Tarcza Wschód”. W jego ramach zostanie zgromadzony na granicy m.in. różnego rodzaju sprzęt fortyfikacyjny.

– Wszystkie te najnowocześniejsze systemy będą zlokalizowane na 400 kilometrach naszej granicy, szczególnie z Białorusią i Federacją Rosyjską – zaznaczył.

Szef MON stwierdził, że jego resort opracował polityczno-strategiczną dyrektywę obronną, która została skierowana na Radę Ministrów. Ponadto przygotowany jest projekt rządowego rozporządzenia ws. gotowości obronnej państwa polskiego. W przygotowaniu jest także nowa strategia bezpieczeństwa narodowego.

Minister podkreślił też kwestię zwiększenia nakładów finansowych na polską armię. – Zwiększyliśmy nakłady finansowe na obronność do 118 miliardów złotych z budżetu państwa, a łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie kontynuowany i rozwijany, to jest 159 miliardów złotych – zaznaczył.

Ponadto podjęto decyzję ws. utworzenia Dowództwa Transformacji, które „nie wymaga nowych etatów, tylko nowego zorganizowania”.

Szef MON stwierdził też, że obrona powietrzna jest obecnie naszym priorytetem. Wskazał na podjęte działania w tym zakresie, m.in. na dzisiejsze podpisanie umowy na dostarczenie czterech aerostatów rozpoznawczych.

Karta Rodziny Wojskowej i „Wakacje z wojskiem”

Na koniec swojego wystąpienia minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział powstanie Karty Rodziny Wojskowej, dzięki której z różnego rodzaju zniżek mogliby skorzystać bliscy osób służących w wojsku oraz weteranów. Przypomniał też o utworzonym właśnie programie „Wakacje z wojskiem”, w ramach którego młode osoby przejdą przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą.

Szef MON zaapelował też o współpracę z parlamentem przed nadchodzącym szczytem NATO. Wyraził również nadzieję, że podobne wystąpienia będą regularnie co roku odbywać się w sejmie.

Piotr Słyszyński

Fot. PAP/Leszek Szymańsk

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *