Jak przywiązanie emocjonalne wpływa na związek?

Od dziecka wpajane są nam pewne schematy i wzorce. Styl przywiązania, to wzorzec, którym kierujemy się, nawiązując relację z drugą osobą. Duży wpływ na jego ukształtowanie mają relacje rodzinne, np. między rodzicami. Jak styl przywiązania wpływa natomiast na związek?

Reakcja na styl bycia partnera lub partnerki zależy m.in. od naszego stylu przywiązania, czyli wzorców myślenia oraz sposobów na stworzenie relacji. Istnieją cztery style przywiązania: unikający, lękowy, lękowo – unikający oraz bezpieczny. Na jakość związku wpływa wiele czynników, które kształtują twoją reakcję na zaangażowanie.

Zaangażowanie w różnych stylach

Podejmowane przez nas decyzje dotyczące związku opierają się przeważnie na analizie jego pozytywnych i negatywnych stron. Jednak w takich sytuacjach naszymi emocjami często kierują różne czynniki nieracjonalne takie jak np. styl przywiązania. Osoby ze stylem unikającym wykazują bardzo niewielkie zaangażowanie w życie partnerskie. Wręcz odczuwają dyskomfort, będąc w związku. Według badaczy taka relacja nie ma przyszłości.

Natomiast osoby, które przejawiają styl bezpiecznego przywiązania, wykazują największe zaangażowanie w budowanie relacji z partnerem. Cechuje je również:

  • większa więź z partnerem
  • zaangażowanie w związek
  • lepsza komunikacja w związku
  • oraz wzajemna przyjaźń.

Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania cieszą się także wyjątkowo udanym życiem w sferze seksualnej. Duży wpływ ma na to lepsza komunikacja oraz zwiększona intymność seksualna, co przekłada się na wzrost poziomu satysfakcji. Ponadto osoby, które charakteryzuje właśnie ten styl przywiązania, są bardziej skore do dbałości o relacje, ich trwałość oraz stabilność.  

Z kolei osoby o stylu lękowym charakteryzują się bardzo silnym przywiązaniem. Wiąże się to z bardzo intensywnym odczuwaniem zazdrości. Tu rozmowy na temat seksu wywołują u partnerów niepokój. Kobiety mogą wyrażać go poprzez zachowania będące przejawem agresji. Nie oznacza to jednak, że takie osoby nie mają szans na stworzenie szczęśliwego związku z drugą osobą.

Poczucie zazdrości i zaufania

Zazdrość jest naturalną reakcją, gdy czujesz, że twój związek jest zagrożony. Jednak należy pamiętać, że i ona bywa niebezpieczna i zdarza się, że jest nieuzasadniona. Kiedy zazdrość jest niewłaściwa? Wtedy, gdy jest niewspółmierna do sytuacji, bądź prowokuje zachowania będące dowodem braku zaufania.

Bycie w związku nie oznacza, że masz prawo non stop kontrolować swoją drugą połówkę. Takie postępowanie to także swego rodzaju przemoc.

Co łączy osoby stylu lękowym z osobami o stylu unikającym?

Osoby o stylu lękowym oraz unikającym nie są zbyt skłonne do darzenia drugiej osoby zaufaniem. Te pierwsze często są przesadnie zazdrosne. Co więcej, to właśnie ich styl przywiązania może być powodem zazdrości, a ich sposób komunikacji przybrać bardzo agresywny ton.

Intymność w emocjach

Do wytworzenia się intymności emocjonalnej między partnerami niezbędne są takie cechy jak: możliwość otaczania nią partnera lub partnerki, zdolność poszukiwania opieki, negocjacja oraz dobre samopoczucie z samym sobą. Jednak ogromne znaczenie ma tu styl przywiązania.

Zmiany w relacjach – jak je wprowadzić?

Jak wpłynąć na interakcję w relacjach partnerskich. Oto kilka wskazówek:

  • znajdź partnera z bezpiecznym stylem przywiązania
  • spróbuj terapii
  • pozbądź się pancerza ochronnego i spróbuj bliskości z drugą osobą.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *