Jak działają sekty?

Sekty są jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w dziedzinie religii i filozofii. Często ich podejście do wiary, sposoby rekrutacji członków i izolacja od społeczeństwa wywołują poważne obawy. Dzieje historii pokazują, że przynależność do sekt często okazuje się bardzo niebezpieczna. 

Czym jest sekta?

Sekta jest to grupa ludzi, którzy podzielają specyficzne przekonania i praktyki religijne, lub filozoficzne. Często poglądy te różnią się od tych, które przyjmuje większość społeczeństwa. Członkowie sekty zwykle uważają swoją grupę za jedyną słuszną i prawdziwą, co prowadzi do izolacji od innych i braku tolerancji dla odmiennych punktów widzenia.

Zwykle podejście sekt jest uważane za kontrowersyjne, gdyż ich liderzy izolują swoich członków od społeczeństwa, co często prowadzi do poważnych problemów z emocjonalną kontrolą. Ludzie najczęściej zostają uwikłani w sektę przez manipulację i wprowadzanie w błąd. Prowadzą one praktykę, która oddziela członków od rodziny, przyjaciół oraz przejmuje ich majątek. Niektóre grupy wyznaniowe podejmują także szkodliwe i niebezpieczne praktyki. Takie jak stosowanie przemocy lub zastraszanie, po to, aby utrzymać ich w grupie. Społeczeństwo uważa, że sekty w większości są niebezpieczne i wymagają działań prawnych lub interwencji społecznej.

\"\"

Jak wygląda werbowanie do sekty?              

Werbowanie nowych członków jest jednym z kluczowych celów sekt, które są zazwyczaj bardzo zorganizowane i stosują wyrafinowane techniki manipulacyjne, aby zyskać nowych członków. Na co zwrócić uwagę?

Gdy sekta chce zwerbować nowego członka stara się zbudować relację oraz zaufanie. Często na początku nawiązują niewinny kontakt. Może być to propozycja pójścia na seminaria, kursy rozwoju osobistego, a nawet na zwykły trening. Wtedy w celu zdobycia zaufania, osoba werbująca stara się pomóc rozwiązywać nasze problemy. Sekty manipulują emocjami swoich potencjalnych członków. Wykorzystują takie emocje jak lęk, poczucie osamotnienia, stratę czy złość. Często kierują oni swoje przesłania do ludzi, którzy przechodzą przez trudny okres w swoim życiu. Następnie oferują im wsparcie emocjonalne.

Niektóre sekty korzystają z pseudonaukowego podejścia, aby zyskać nowych członków. Mogą oni używać określeń naukowych lub medycznych. Robią to w celu uzasadnienia swoich przekonań lub praktyk, które w rzeczywistości nie mają żadnych naukowych dowodów.

Sekty stwarzają pozory kontroli myśli. Stosują techniki kontroli myśli, które polegają na manipulowaniu sposobem myślenia i percepcji członków grupy. Mogą oni wprowadzać specjalne słownictwo lub mówić w sposób, który wymaga przystosowania nowych terminów i pojęć. To prowadzi do zmiany sposobu myślenia.

Sekty z założenia mają nieść dobro. Często swoją propagandę opierają na ratowaniu przyrody. Członkowie dołączają do sekty ponieważ chcą żyć bliżej natury, w społeczeństwie bez przemocy i bez dyskryminacji społecznej. Często ich główne hasła sprowadzają się do kwestii ratowania świata.

Jim Jones przywódca sekty Świątynia Ludu

Jones był charyzmatycznym przywódcą, który przyciągał nowych członków, obiecując im lepsze życie i możliwość tworzenia idealnego społeczeństwa. Jednak w rzeczywistości jego organizacja stała się sekciarską, izolowaną społecznością, w której działały drakońskie reguły i brutalne metody kontroli.

W 1978 roku, grupa Jonesa przeniosła się do Gujany, gdzie założyła obozowisko Jonestown. Tam Jones kontynuował swoją kontrolę nad członkami sekt, a sytuacja stawała się jeszcze bardziej niebezpieczna. W listopadzie 1978 roku, kiedy amerykańscy politycy zaczęli wywierać presję na Jonesa, ten nakazał swoim członkom masowe samobójstwo. W katastrofie tej zginęło około 900 ludzi, w tym dzieci i niemowlęta.

Ludzie, którzy żyli w osadzie Jim Jonesa, doświadczali ciężkiej pracy na polach i przy budowie domów oraz byli surowo karani za jakiekolwiek sprzeciwy lub nieposłuszeństwo wobec Jonesa. Organizacja zabierała im paszporty i cenzurowała listy do domów. Liderzy zachęcali członków do donoszenia na siebie nawzajem i zmuszali ich do uczestnictwa w długich, nocnych spotkaniach. Wykonywanie różnych zadań miało na celu ograniczanie interakcji oraz uniemożliwienie spiskowania, lub przeprowadzania rozmów. Życie w osadzie nie miało nic wspólnego z rajem, który im obiecywano.

Podsumowując, uważa się, że Jim Jones i grupa wyznaniowa są symbolem największego i najbardziej tragicznego wydarzenia w historii sekt w Stanach Zjednoczonych.

Autor: Natalia Jasińska

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *