Islam – religią pokoju?

Wielu muzułmanów publicznie wypowiada się o islamie, twierdząc, że jest on religią pokoju. Oni sami są bardzo religijni i pomagają swoim bliźnim w potrzebie. Skoro są tak bogobojni, dlaczego istnieje wielu fundamentalistów religijnych, którzy w bardzo dosłowny sposób interpretują Koran?

Fundamentaliści religijni dążą do władzy. Życie zwykłych mieszkańców danego obszaru, w którym objęli rządy, zamieniają w piekło. Kobiety muszą zachowywać się w ściśle określony sposób. Powinny spędzać czas głównie w domu i służyć należycie mężowi. Dobra żona jest posłuszna. Konserwatyści islamscy nie pozwalają ludziom się bawić i cieszyć. Nie mogą oni tańczyć, słuchać muzyki. Takie rozrywki uważane są za dzieło szatana.

Wyznawcy islamu w swojej świętej księdze mogą przeczytać, że powinni się mścić na ludziach, którzy zrobili im coś złego. Człowiekiem jest tylko muzułmanin, inni to niewierni ludzie o niższym statusie ludzkim. Skoro są religijni, powinni nawracać innych, nawet siłą. Mogą im robić złe rzeczy, ponieważ to ludzie, którzy błądzą i nie przyjęli wszystkich świętych ksiąg od Boga.

Przesłanie Koranu

Fundamentaliści religijni czynią tyle szkód, ponieważ wersety w Koranie ich do tego zachęcają.  W surze 2 ajat 91. możemy przeczytać „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciwko nam, zabijajcie ich- taka jest odpłata niewiernych”. Jest to jednoznaczny cytat, który wskazuje, że religijni wyznawcy islamu powinni toczyć wojny i zabijać ludzi, którzy nie są muzułmanami.

W surze 9 ajat 5. możemy przeczytać podobny cytat. „A kiedy miną święte miejsce, wtedy zabijajcie bałwochwalców tam, gdzie ich znajdziecie, chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki”.

Wezwań do wojny z niewiernymi występuje ponad 100. Kilka z nich powtarza się także wielokrotnie. W surze 9 ajat 73. „O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna! Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia”. „Podejmij staranie” oznacza to w języku arabskim jahidi – czasownik utworzony od rzeczownika jihad. Takie staranie z całą pewnością miałoby być podjęte na polu bitwy. Sura 47, ajat 4. „Kiedy więc spotkanie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta”. Taki cytat pojawia się wielokrotnie w Koranie.

Bardzo ciekawym wersetem nawiązującym do wojny Boga z szatanem, jest ten znajdujący się w surze 4, ajat 76. „Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami szatana”. Z tego cytatu jasno wynika, że religijny muzułmanin, jeśli naprawdę wierzy, powinien walczyć z osobami, niewyznającymi islamu. Kto tego nie robi, walczy dla złowrogiej siły. W ich mniemaniu niewierni są poplecznikami szatana. Takich cytatów jest bardzo dużo.

Kobieta w islamie

Kobieta muzułmanka to przede wszystkim osoba podporządkowana mężczyznom. Jako niezamężna dziewczyna podlega pod swojego opiekuna, który jest jej ojcem. Później tę rolę pełni jej mąż. Wyznawczynie islamu bardzo często bez ich zgody nie mogą wyjechać, czy też podjąć pracy zarobkowej. Powinny według rozkazu Allaha słuchać opiekuna i być bezgranicznie posłuszne. Ich główną i naczelną rolą jest bycie żoną i matką. Muszą opiekować się domem i wszystkimi domownikami. Tylko zazwyczaj nie ma komu opiekować się nimi. Zamknięte w domu, pogrążone w swoich myślach. Nie ważne czego chcą, powinny się słuchać i być za wszystko wdzięczne.

To mężczyzna ma obowiązek utrzymywać rodzinę. Kobieta może dać swoje pieniądze, ale nie musi. Jest na utrzymaniu ojca, potem męża. Z tego względu powinna być przez to bardzo wdzięczna, pomocna i pokorna.

W dobie postępu, na każdym polu rola kobiety, jest niezmienna. Niektóre z nich są wysokiej rangi urzędniczkami. Status materialny i wysokość stanowiska, niewiele zmieniają w życiu wyznawczyń islamu. Zwykle podejmują decyzje na podstawie woli męża. Nie mogą o sobie stanowić, praktycznie w żadnej kwestii. Wciąż potrzebują pisemnej zgody od swojego opiekuna prawnego na wyjazd. Mężczyzna nawet w wieku nastoletnim jest uważany za większy autorytet niż pani polityk z doktoratem. To smutna rzeczywistość, z którą mierzy się każdego dnia wiele kobiet wyznających islam.

Prawdziwe przesłanie Islamu

Piękna religia, pełna miłości i dobra według muzułmanów, łamie każdego dnia prawa człowieka. Uzależnia kobiety i robi z nich podporządkowane jednostki. Wyznawczynie tej religii boją się cokolwiek zrobić. Prawie każde postępowanie wykraczające poza uznawane za codzienne może być źle odebrane. Czyny przejawiające znamiona buntu są uważane za haniebne. Społeczeństwo wytyka taką kobietę i jej rodzinę palcami, sądząc, że splamiła honor, spędzając noc z jakiś mężczyzną. Same pogłoski wystarczą, by męscy członkowie rodziny, chcieli ją zamordować, by zmazać hańbę.

Islam także mocno stawia swoich wyznawców na pierwszym miejscu. Skoro tylko muzułmanin jest człowiekiem, wszyscy inni są na poziomie zwierzęcym. Można z wyznawcami innych religii zrobić wszystko. Na końcu przecież spotka ich nagroda w niebie. Walka dla Boga jest taka bohaterska.

Autorka: Patrycja Żero

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *