Inteligencja – po kim ją masz? Sprawdź

po kim dziedziczymy inteligencję

Inteligencja jest cechą, którą z wiekiem dziedziczymy po najbliższych. Dziecko zazwyczaj określone cechy charakteru dziedziczy w genach po matce. Ale nie tylko genetyka ma tu znaczenie. Bardzo ważne jest także zachowanie rodziców, ich sposoby na spędzanie wolnego czasu oraz szacunek do drugiego człowieka. Dziecko uczy się poprzez obserwację rodzica, np. w jaki sposób rozmawia on z innymi.

Nie ulega wątpliwości, że inteligencja jest cechą dziedziczną. Kwestia dotycząca tego przez kogo została nam ona przekazana nie jest do końca oczywista. Naukowcy jednak mają na ten temat swoją teorię.

Inteligencją zwykle nazywamy zdolność wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pokonywania codziennych trudności. Komu jednak ją zawdzięczamy? O tym w dalszej części artykułu.

Po kim jesteśmy inteligentni?

Z przeprowadzonych przez naukowców badań wynika, że to matka jest głównym „dawcą” genu odpowiedzialnego za kształtowanie cech charakteru dziecka, w tym przypadku inteligencji.  Dzieje się tak na skutek przeniesienia genów inteligencji na chromosomie X. Ponadto, cechy dziedziczone po ojcu mogą ulec dezaktywacji. Istnieje teoria, według której geny te są aktywne jedynie w przypadku, gdy pochodzą od matki.

Skąd wiemy, czy rzeczywiście tak jest?

Jednym z dowodów potwierdzających tę teorię są  badania, których efekty sprawdzano na genetycznie zmodyfikowanych myszach. Myszy z dodatkową dawką genów ojca miała mniejszy mózg, ale za to większe ciało.

Prawdziwość wniosków otrzymanych na podstawie przeprowadzonego eksperymentu została potwierdzona dzięki udzielonym przez osoby w wieku 14 – 22 lata wywiadom. Pod uwagę brane były takie czynniki jak: wykształcenie oraz status społeczno – ekonomiczny. Ale najważniejszą rolę w tym przypadku odegrał wskaźnik ilorazu inteligencji matki.

Czy tylko geny – co jeszcze może mieć wpływ na dziedziczenie inteligencji?

Genetyka nie jest jedynym wyznacznikiem ilorazu inteligencji, bowiem geny zawierają w sobie jedynie 40% – 60% tej cechy. Reszta to m.in. uwarunkowania ekonomiczne i społeczne.

Istnieją jednak badania, które wykazują, że wpływ na dziedziczenie inteligencji ma również tworzenie więzi pomiędzy matką, a dzieckiem.

Nie oznacza to jednak, że wpływ na inteligencję dziecka mają jedynie matki. Ojcowie również odgrywają tu ważną rolę. Na inteligencję składają się także elementy pochodzące od genów ojcowskich:

  • intuicji
  • emocjach oraz myśleniu heurystycznym (heurtystyka, to metoda skrótowego wnioskowania pozwalająca na szybkie podejmowanie decyzji).

Jednak nie tylko genetyka ma tu znaczenie. Ogromny wpływ na charakter i zachowanie u dzieci ma postępowanie rodziców, m.in. to jak odnoszą się do innych ludzi, jak spędzają czas i czy są zaradni.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *