Gmina Ostrowice znika z mapy. Zmiana wyroku sądu w sprawie o doprowadzenie do bankructwa

\"gmina

Gmina Ostrowice przestaje istnieć. Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmniejsza wyrok dla oskarżonych o doprowadzenie gminy Ostrowice
w województwie zachodniopomorskim do bankructwa. Oskarżeni skazani na rok pozbawienia wolności.

Z powodu zadłużenia gmina Ostrowice w województwie zachodniopomorskim przestała istnieć. Jej długi na łączną kwotę ponad 52 mln zł przejął Skarb Państwa. Gmina zamieszkiwana była przez ok. 2,5 tys. mieszkańców i osiągała dochody na poziomie kilku milionów złotych rocznie. Jej teren został podzielony pomiędzy dwie sąsiednie gminy: Złocieniec i Drawsko Pomorskie.

Oskarżono wójta i skarbniczkę

Za doprowadzenie do upadku gminy oskarżono wójta Wacława M. oraz skarbniczkę Krystynę K.  Postawiono im zarzuty, m.in. nadużyć i przekroczenia uprawnień, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto zadłużania gminy w parabankach, doprowadzenia do utraty płynności finansowej i przez to pozbawienie jej możliwości realizacji zadań własnych. Przestępstwa popełniane były w okresie pomiędzy wrześniem 2008 r., a październikiem 2016 r.

W piątek 8 grudnia 2023 r. w Szczecinie w Sądzie Apelacyjnym zapadł wyrok skazujący oskarżonych na kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zakaz pełnienia funkcji w instytucjach państwowych i samorządowych do 5 lat. Rok wcześniej sąd pierwszej instancji zasądził karę 7 lat pozbawienia wolności, a także zakaz obejmowania stanowisk przez okres 10 lat. Surowy wyrok wynikał z oceny nieprawidłowego zarządzania gminą oraz  nadużycia zaufania społecznego przez urzędników.  Sąd apelacyjny zmniejszył karę ze względu na niski stopień szkodliwości społecznej czynu oraz niski stopień winy oskarżonych.

Oskarżeni usprawiedliwiali swoje postępowanie potrzebą pomocy gminie w utrzymaniu jej bieżącej działalności, ponieważ nie dysponowała ona wystarczającymi funduszami. Gmina nie uzyskała pomocy zarówno od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jak i od Ministerstwa Finansów.
A o złej kondycji finansowej gminy poinformowana była Regionalna Izba Obrachunkowa, która przeprowadzała w niej liczne kontrole.

Wyjaśnienia oskarżonych nie zostały jednak uwzględnione przez sąd pierwszej instancji. Wyrok, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Koszalinie w dniu 19 kwietnia 2022 r. był zatem niewspółmiernie wysoki w stosunku do popełnionych czynów. Dla Sądu Apelacyjnego intencje, jakimi kierowali się oskarżeni przy popełnianiu zarzucanych czynów oraz fakt, iż sytuacja finansowa gminy Ostrowice była zła dużo wcześniej, działają na ich korzyść. Pozwala to na zmniejszenie kary do dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *