Emerytura: lata nauki się do niej wliczają?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że staż pracy jest kluczowy, by dostać emeryturę. Niewielki odsetek społeczeństwa wie, że są też inne kryteria, by uzyskać świadczenie. Jednym z nich jest czas przeznaczony na naukę.

W Polsce, by dostać emeryturę, trzeba spełnić dwa warunki. Kobieta musi ukończyć 60 lat i posiadać dwudziestoletni staż pracy. Mężczyźni z kolei muszą skończyć 65 lat i mieć 25 – letni staż pracy. Jeśli nie uda nam się przepracować wymaganego okresu, nie dostaniemy emerytury.

Ważne jest, by uzmysłowić sobie, że w naszym kraju określenia staż pracy używa się w odniesieniu do Kodeksu Pracy oraz emerytury. W obu sytuacjach zasady jego ustalania są różne.

Lata nauki

Do stażu pracy w kontekście Kodeksu Pracy wlicza się także okres naszej nauki. Oblicza się to w zależności od tego, która szkoła była ostatnią przez nas ukończoną:

  • Szkoła zawodowa – 3 lata
  • Liceum – 4 lata
  • Technikum – 5 lat
  • Szkoła policealna – 6 lat

Do stażu pracy zalicza się także okres:

  • wypowiedzenia, które zostało skrócone przez pracodawcę,
  • pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy na jego terenie, jeśli właścicielem jest małżonek,
  • pobierania zasiłku lub stypendium z Urzędu Pracy – w tym przypadku warunkiem doliczenia do stażu pracy jest podjęcie szkoleń lub staży zaproponowanych przez UP,
  • służby wojskowej.

Do stażu pracy nie wlicza się z kolei umów cywilnoprawnych, umów zlecenie czy o dzieło. Nie liczy się on również przy umowie agencyjnej oraz działalności gospodarczej. Dla celów emerytalnych nie dolicza się także szkoły średniej do stażu pracy.

Szkoła wyższa wliczana do emerytury

Studia w każdym trybie zaliczane są do okresu nieskładkowego, więc wliczane są do stażu pracy. Studia licencjacie oraz magisterskie pozwalają doliczyć nam osiem lat. Należy jednak udowodnić fakt ich ukończenia. W tym celu można przedstawić zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi ten fakt. Dokumentem poświadczającym może być także dyplom.

Jeśli dana osoba jednocześnie pracuje i studiuje, wtedy do stażu pracy wlicza się jeden z wyżej wymienionych dokumentów. Wtedy najlepiej wybrać ten, który będzie najkorzystniejszy.

Autor: Patrycja Żero

Fot: Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *