24 lipca, 2024
Parenting

Co powinno umieć dziecko idąc do 4 klasy? Oto kilka podpowiedzi

Twoje dziecko w przyszłym roku szkolnym zaczyna czwartą klasę i zastanawiasz się, jak je na to przygotować, jakie umiejętności powinno opanować? Oto kilka niezbędnych umiejętności oraz niezbędna wiedza, które pomogą twojej pociesze odnaleźć się w (jakby nie było) nowym świecie.

Język Polski – zasady ortografii

Znajomość zasad ortografii to ważna umiejętność. Dzięki niej możemy uniknąć niepotrzebnych błędów. Ma to ogromny wpływ na sposób postrzegania nas przez otoczenie.

Matematyka

Chodzi tu m.in. o umiejętność np. zamiany jednostek matematycznych, co jest jedną z podstawowych umiejętności przydatnych w późniejszym, dorosłym już życiu.

Historia

Historia kryje w sobie wiele nie tylko ciekawych, ale przede wszystkim ważnych dla świata wydarzeń, jak np. odzyskanie niepodległości, czy różne ważne z punktu widzenia historyków bitwy.

To wszystko na pewno ma swoją wartość. Jednak ważniejsze od szkolnej wiedzy jest to, aby dziecko posiadło podstawowe życiowe umiejętności, które niewątpliwie ułatwią mu funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Geografia

Rzeki – warto, aby dziecko w tym wieku znało ich nazwy oraz potrafiło odnaleźć je na mapie.

Umiejętności życiowe – czym są i co się do nich zalicza?

Umiejętności życiowe stanowią połączenie nabytej wiedzy i wyuczonych zachowań z postawą oraz wpajanymi nam przez rodziców wartościami. To podstawa dzięki której z łatwością radzimy sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Dziś do wszelkich informacji mamy dostęp dzięki Internetowi. Wyszukiwanie interesujących nas fraz jest bardzo proste. Ważna jest jednak umiejętność oddzielenia prawdziwych od fałszywych.

Kolejne ważne umiejętności, czy też cechy dotyczą m.in. podejmowania ważnych życiowych decyzji oraz, co także jest bardzo istotne, – relacji międzyludzkich. Do takich umiejętności i cech należą:

  • zdolność empatii,
  • samoświadomość,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • kreatywność,
  • oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Co poza tym?

Oprócz tego, dla lepszego samopoczucia psychicznego dziecka, warto nauczyć je bycia niezależnym, czyli samodzielnym. Pozwalajmy dziecku na samodzielność stopniowo, z wiekiem rozszerzając zakres obowiązków. Następnie ważna nie tylko w kontekście dobrego własnego samopoczucia, ale także utrzymania jak najlepszych stosunków społecznych jest umiejętność zachowania podstaw higieny osobistej. Mowa tu oczywiście o ogólnej higienie całego ciała, włącznie z nawykiem regularnego zmieniania ubrań i bielizny. Naśladowanie niekoniecznie będzie tu kluczem do sukcesu. Istotna jest w przypadku tej czynności także wiedza na temat postępowania w razie jakiegoś wypadku, np. skaleczenia, czy oparzenia. Staraj się unikać wyręczania dziecka w wykonywaniu prac domowych, jak np. sprzątanie. To kolejna ważna umiejętność, która uczy przede wszystkim dbania o wygląd własnego otoczenia. Bardzo przydatna, szczególnie dla lepszego funkcjonowania w przyszłości, jest zdolność rozwiązywania problemów oraz umiejętność adaptacji. Warto też wpoić dziecku umiejętność rozróżniania ludzi dobrych od złych, aby w przyszłości nie popadło w tarapaty. W kwestiach finansowych, warto wpoić dziecku: znajomość wartości pieniądza i nauczyć je odpowiedzialnego rozporządzania wydatkami. Wreszcie, należy też nauczyć dziecko ogólnej organizacji. To może zaprocentować w dorosłym życiu, szczególnie zawodowym, ale również prywatnym. Od najmłodszych lat należy uczyć dzieci obowiązkowości oraz dyscypliny, w tym przypadku chodzi trzymanie się ustalonego planu oraz co ważne – dotrzymywanie umówionych terminów.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *