25 lipca, 2024
Inne Lifestyle

Astrologia: znaczenie poszczególnych domów astrologicznych

domy w astologii
\\\"\\\"

Astrologia to dziedzina pseudonaukowa, której zadaniem jest przewidzieć przyszłe zdarzenia na świecie. Horoskop urodzeniowy poszczególnej osoby, pokazuje, gdzie w momencie urodzenia znajdowały się poszczególne ciała niebieskie i w jakim znaku się znajdowały. Na tej podstawie można określić charakter danej osoby, a także zobaczyć jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Znaki zodiaku, ciała niebieskie, poszczególne domy mogą nam przekazać pewną wiedzę. Poznając siebie, możemy uniknąć aspektów wpisanych w nasz kosmogram urodzeniowy.

Astrologiczne domy

W kosmogramie znaki zodiaku zwykle rysuje się na obwodzie, zaś domy wewnątrz koła. Horoskop podzielony jest dwiema osiami. Pierwsza z nich jest pozioma i biegnie od ascendentu na wschodzie do descendentu na zachodzie. Druga łączy północ Imum Coeli z południem Medium Coeli. Osie te dzielą horoskop na cztery części. Każda ćwiartka dzieli się na sektory, czyli domy astrologiczne.

Astrologiczne domy nie mają nazw. Zwykle numeruje się cyframi rzymskimi. Określane są zgodnie z kolejnością znaków zodiaku, w odwrotną stronę niż wskazówki zegara. Pierwszy dom jest zawsze tam, gdzie ascendent.

Znaczenie domów w horoskopie

Pierwsze zapisy znaczeń domów w horoskopie miały miejsce już w starożytności. Ich znaczenie zawarto w łacińskim dwuwierszu, który w tłumaczeniu oznacza:

 • Życie
 • Zysk
 • Bracia
 • Rodzic
 • Potomstwo
 • Zdrowie
 • Żona
 • Śmierć
 • Podróże
 • Władza
 • Łaskawość
 • Więzienie

Znaczenie kolejnych domów tworzono na podstawie odpowiednich znaków zodiaku. Obecnie astrologie odczytują znaczenia domów w bardziej symboliczny sposób.

Dom VI dawniej odbierany był jako „dom zdrowia”. Z czasem zaczęto odczytywać go jako wskaźnik pracowitości, stosunek do wykonywanej pracy. Upatrywano w nim także informacji o tym jak odbieramy ludzi pracujących, w tym do swoją służbę, jeśli takową posiadamy. Dom XII był pierwotnie „domem więzienia”. Z czasem, widząc w nim wskaźnik wielkich przeszkód, poszerzono jego nazwę. Niekoniecznie muszą to być trudności spowodowane więzieniem. Raczej chorobami, byciem w miejscu, z którego ciężko się wydostać.

Dom I

Jego symbolika jest podobna jak znak Barana- życie, czyli ja

Położenie planet oraz występowanie określonego znaku zodiaku w tym domu określają, czy człowiek jest samodzielny oraz w jaki sposób siebie wyraża. Podobne znaczenie ma też ascendent, czyli wschodzący punkt zodiaku rozpoczynający ten dom.

I dom dotyczy też naszej unikalności. Może określać nasz wygląd oraz obraz, który prezentujemy światu. Pokazuje też, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez otoczenie. Poszczególne planety i znak zodiaku w tym domu pokazują, w jaki sposób uczymy się nowych rzeczy. Określają też nasze mechanizmy obronne oraz relacje z nowym środowiskiem. Dom ten ukazuje też naszą powierzchowną jaźń, czyli to jacy jesteśmy na pierwszy rzut oka. Tak jak Baran, pierwszy znak zodiaku na kole, skupia się mocno na frazie „jestem”, czyli koncentruje się na bycie jednostki.

Dom II

Symbolika podobna jak w znaku Byka- zysk

Dotyczy on majątku, spraw materialnych. Tego, w jaki sposób dana osoba obchodzi się z pieniędzmi oraz czy ma talent do gromadzenia majątku. W tym domu dodaje się też potrzebę bezpieczeństwa, którą zapewniają dobra materialne.

Dom II odpowiada też za system wartości, jaki ma określona osoba. Może pokazywać, w jaki sposób wydaje też pieniądze. Czy jest oszczędna, czy jednak rozrzutna? Obszar tego domu należy do zodiakalnego Byka, który rządzony jest przez Wenus. Jego kluczową frazą jest „mam”. Nasza samoocena wraz, z poczuciem własnej wartości zostaje ożywiona w tym obszarze wykresu.

Dom III

Symbolika podobna do Bliźniąt- bracia

Dzisiaj w tym domu nie szuka się danych o braciach, a skupia na uczeniu się i komunikowaniu, wymianie myśli, intelektualnych kontaktach z ludźmi, częstych i krótkich podróżach oraz na talencie do prowadzenia interesów. Można powiedzieć, że jest to dom intelektu.

O domu III można powiedzieć też, że określa nasz styl komunikacji. Rządzi procesem myślenia, sposobem komunikacji oraz ośrodkiem poznawczym. Jest związany z edukacją i rodziną. III domem rządzą Bliźnięta wzmacniane przez Merkurego. Decydują one o sile wyrazu za pomocą pisma, mowy, mediów społecznościowych lub sztuki. Kluczową frazą Bliźniąt jest „myślę”.

Dom IV

Symbolika podobna do Raka- rodzic, rodzina

Ma bardzo podobne znaczenie do Imum Coeli, od którego ten dom się zaczyna. Dotyczy on pochodzenia, domu rodzinnego, domu, który sami założymy. Dom IV odpowiada też, za ojczyznę, tradycje, związki z naszymi przodkami. Astrolodzy bardziej tradycyjni upatrują w tym domu opisu własnego ojca.

Dom IV rządzi świątynią oraz domem, w którym się wychowywaliśmy. Tym punktem horoskopu rządzi Księżyc. Związany jest z naszymi korzeniami, poczuciem bezpieczeństwa, czy też podłożem emocjonalnym. Krąży także wokół naszego połączenia z przeszłością oraz z naszymi przodkami. Ta uczuciowa energia związana jest z Rakiem. Kluczowa fraza tego znaku to „czuję”.

Dom V

Symbolika podobna do znaku Lwa- potomstwo

Można go nazwać „domem radości”. Współcześnie mówi się o nim bardziej w kontekście naszego wewnętrznego dziecka niż ogólnie dzieci. W tym domu znajdują istotne są takie aspekty jak: rozrywka, zabawy, romanse, flirty.

Dom V może odnosić się także do kreatywności, pomysłowości, twórczości czy spontanicznej samo ekspresji. Położenie poszczególnych ciał niebieskich i konkretnego znaku pozwoli nam odpowiedzieć sobie na pytanie. Jaka byłam jako dziecko? Co sprawia mi radość? Władcą tego domu jest Lew, a jego kluczowy zwrot to „chcę”.

Dom VI

Symbolika podobna do znaku Panny- zdrowie

Powszechnie kojarzony jest ze zdrowiem, więc to właśnie w tym domu szuka się predyspozycji do różnego rodzaju chorób. W tym miejscu urodzeniowym możemy znaleźć informacje czy mamy zdolności uzdrawiające. Obecnie z VI domem łączy się pracę i pracowitość.

Dom VI określa nasze życie codzienne. Pokazuje poziom naszej spostrzegawczości oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów. Opisuje rutynowe obowiązki, nawyki zdrowotne oraz to, w jaki sposób pochodzimy do naszej pracy. Określa też naszą staranność, to czy podejmujemy wyzwania i wykonujemy je dobrze. Ten dom opisuje także zwierzęta i to, jakie mamy umiejętności organizacyjne. Przecież fraza kluczowa Panny to „analizuję”.

Dom VII

Symbolika podobna do znaku Wagi- żona

Na przestrzeni lat ten dom zachował znaczenie „małżeństwo”, jednak z czasem dodano do niego także partnerstwo i związki z drugim człowiekiem. W kwestiach miłosnych oraz zawodowych. Zgodne jest to ze znaczeniem descendentu, który jest początkiem VII domu. Niektórzy astrologowie łączą ten dom z małżeństwem, a V z różnego rodzaju romansami i miłostkami.

Dom VII ściśle związany jest z różnego rodzaju relacjami oraz naszym podejściem do nich. Reprezentuje także naszych wrogów. W tym punkcie kosmogramu znajduje się także zawieranie umów, kompromisów. Tym domem rządzi Waga, która kierowana jest przez Wenus, a jej kluczową frazą jest „równowaga”.

Dom VIII

Symbolika podobna do Skorpiona- śmierć

Obecnie symbolika tego domu kojarzona jest nie tylko ze śmiercią, ale także z ekstremalnymi doświadczeniami w życiu. Mogą one dotyczyć doznań seksualnych, a także kryzysów egzystencjalnych. To miejsce w kosmogramie związane jest także z tajemnicą i tematami tabu.

Dom VIII związany jest także z transformacją w życiu. Dotyczy też pieniędzy, które możemy dostać w spadku. Określać może sytuację materialną naszego partnera oraz nasze długi. W przy[adku skorpiona tym punktem w horoskopie urodzeniowym rządzi Pluton. Jego kluczową frazą jest „pragnę”.

Dom IX

Symbolika podobna do znaku Strzelca- podróże

Nie dotyczy on tylko podróży, ale także wszystkiego co, poszerza nasze horyzonty. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju podróżach, nauce, wykształceniu, filozofii oraz religii. O osobie, która ma w tym miejscu silne planety można powiedzieć, że jest światowym człowiekiem.

Dom IX można nazwać, też rządzą wiedzy wyższej. Dotyczy on edukacji, w tym też duchowej. Rozszerzenia systemu przekonań, a także naszych osobistych filozofii, na których opieramy swoje postępowanie. Ten obszar horoskopu rządzony jest przez Strzelca, będącego podopiecznym Jowisza. Obraca się także w obszarze dalekich podróży, kultur czy handlu. Frazą dla tego znaku w domu IX jest „widzę”.

Dom X

Symbolika podobna do znaku Koziorożca- władza

Dom ten dotyczy władzy, ale też kariery, zawodu, powołania. Punkt ten w kosmogramie mówi też o wypracowaniu określonej pozycji społecznej, sławie, autorytecie, społecznym znaczeniu oraz rozgłosie. Dotyczy też wszystkich umiejętności, które z biegiem czasu zyskują na znaczeniu. Ten sam sens mają planety w Medium Coelei, czyli dokładnie w tym punkcie, w którym zaczyna się ten dom.

Dom X jest związany również z naszym dziedzictwem i reputacją. Rządzi naszą karierą i pozycją zdobytą w konkretnej dziedzinie oraz reputacją w społeczeństwie. Obejmuje sławę, sukces oraz dążenie do niego. Dom ten odnosi się do zaszczytów i sławy. Determinuje też, jaki mamy stosunek do władzy, naszego ojca oraz osiągnięć. Miejsce to w horoskopie przypisane jest Koziorożcowi, który podlega Saturnowi i symbolizuje frazę „uważam”.

Dom XI

Symbolika podobna do znaku Wodnika- łaskawość

Obecnie dom ten odnosi się do przyjaźni, naszych zdolności do wchodzenia w związki, które oparte są na przyjaźni. Dotyczy też naszej działalności w różnego rodzaju stowarzyszeniach oraz byciu obywatelem świata. Czyli człowiekiem otwartym i przyjacielskim

Dom XI dotyczy też wizji i połączeń. Ten obszar w kosmogramie odpowiedzialny jest za regulacje naszych celów osobistych, życzeń, nadziei, powołania oraz przynależności do wspólnoty. Tym domem rządzi Wodnik zarządzany przez Urana. Obszar ten krąży również wokół spraw wspólnotowych: społeczeństwa, drużyn, kręgów przyjaciół oraz rozbudowanej sieci kontaktów. Kluczową frazą Wodnika jest „wiem”.

Dom XII

Symbolika podobna do znaku Ryb- więzienie

Ten punkt w horoskopie można nazwać „domem mistyki”. Można z niego odczytać doświadczenia transcendentalne, mistyczne i transowe. Mówiąc o tym domu, można nawiązać do rozmowy z Bogiem, w której czasie potrzebujemy odosobnienia. Dlatego też obszar ten w kosmogramie związany jest z życiem pustelniczym, klasztorem. Dom XII kojarzony jest z nieświadomością (podświadomością). Występowanie w tym miejscu określonych planet może wskazywać na talenty, które są przez nas świadomie ukrywane.

Dom XII związany jest także z naszą duchowością. Dotyczyć może naszych koszmarów, a także nawiązywać do naszej karmy. Miejsce te w kosmogramie dotyczyć może samozniszczenia, rozwoju duszy. Dom ten określa nasze mocne i słabe strony. TRządzą nim Ryby, kierowane przez Neptuna. Kluczową frazą dla tego znaku jest „wierzę”.

Jak widać, astrologia jest niezwykle ciekawa. Posiada wiele aspektów, niezwykle złożonych aspektów. Położenie planet w określonym domu może dać nam wiedzę o nas samych, a tym którzy nie wierzą w astrologię dostarczyć porcję niezwykłej rozrywki.

Autor: Patrycja Żero

Fot. Canva

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *